Димчо Дебелянов

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

***

 

 

   Да се завърнеш в бащината къща,
   когато вечерта смирено гасне
   и тихи пазви тиха нощ разгръща
   да приласкае скръбни и нещастни.
   Кат бреме хвърлил черната умора,
   що безутешни дни ти завещаха -
   ти с плахи стъпки да събудиш в двора
   пред гостенин очакван радост плаха.


   Да те пресрещне старата на прага
   и сложил чело на безсилно рамо,
   да чезнеш в нейната усмивка блага
   и дълго да повтаряш: мамо, мамо...
   Смирено влязъл в стаята позната,
   последна твоя пристан и заслона,
   да шъпнеш тихи думи в тишината,
   впил морен поглед в старата икона:
   аз дойдох да дочакам мирен заник,
   че мойто слънце своя път измина...


   О, скрити вопли на печелен странник,
   напразно спомнил майка и родина!

    

    

    

   ---

    

    

   Елегията е публикувана за първи път в
   сп. „Смях“, г. II, бр. 64 от 19.08.1912 г.

    

    

    

    

    

    

   върни се | съдържание | продължи

    

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]