Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

НА НИКОЛА ВАПЦАРОВ

 

 

Ний твърде шумно го представяме,
но той не е, не е такъв.
На битието му за правдата
говори живата му кръв.

 

Във строя влизаха годините.
Той хищнически бе убит
с копнежа си по Филипините,
на барикадите в Мадрид.

 

Не бива никой да се сърди,
че неговия блян аз знам.
Той свойто истинско безсмъртие
постигна абсолютно сам.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 15. юни 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]