Александър Геров

поезия

Литературен клуб | българска класика | страницата на автора

 

ГЛАС

 

 

Небето със звезди поръбено,
с безмерната си пустота
висеше върху мен озъбено
и зинало като уста.

 

Морето гладно и сърдито
ревеше в свойте пелени.
Разбиваха се във скалите
мъртвородените вълни.

 

И от крайморската градина
повяваше смразяващ студ.
Земята бе една пустиня
и целия живот - абсурд.

 

Във този грозен миг под кестена
аз двама влюбени видях.
Чух глас и после се разнесе
чистосърдечен весел смях.

 

С ръка сърцето си притиснах
и бързо тръгнах във нощта
към своя дом, към свойте близки,
към всекидневните неща.

 

И вече не ми беше тежко -
не беше ме от нищо страх.
А бях чул само глас човешки
и радостен момински смях.

 

 

 

 

 

 

предишно | следващо   

 

Електронна публикация на 27. декември 2004 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]