Александър Геров


ХУБАВ ДЕН

Тук е някак странно тихо...
Нашите очи блестят.
Устните ми се стопиха
на пламтящата й гръд.


В нейните коси се вплели
сноп от слънчеви стрели
и с незабравима прелест
къдрицата шумоли.


Къдрицата до челото ми!
И сърцето й до мен!
О, нима открих в живота

хубав миг несподелен?


Къдрицата ме измами...
Погледът й е студен...
Зная аз, това бе само
сън във хубавия ден.

Александър Геров