Александър Геров


БЯГСТВО

Я ищу свободу и покоя...
М. Ю. Лермонтова

Сега се мъча да избягам
от всеки мой ненужен ден,
от улиците и площада,
от хората около мен.


Защо? С какво съм ги измамил?
Или съм бил жесток към тях?
Аз носех честно свойто знаме
и честно на света живях.


Сега мечтая за покоя,
за тебе, извор вдъхновен,
за да съм издръжлив във боя
и да е пълен моят ден.

Александър Геров