Александър Геров


ИСТОРИЯ

Какво ще ни зазеш, историйо,
от пожълтелите си страници?
Н. В а п ц а р о в

Историята няма нищичко да ни даде,
ако сами от нея ний не вземем
един разискрен наниз: ден след ден,
изпълнени със труд, с борба, с победи.


Не трябва и да искаме. По свои
закони тя вселената реди.
Но я щурмуват наште дръзки войни
върху челата с огнени звезди.


Историйо, ти тъмна, сляпа сило!
Вземи си своето! Нам остави
труда, борбата, щастието мило,
да изживеем пълно свойте дни!

Александър Геров