Александър Геров


КРАСОТА II

Колко сте хубави, римски площади!
В а л е р и  П е т р о в

Колко е хубава нашта България,
стегната в накита на есента!
Хора и вещи, и птици разправят
приказки чудни за стари неща.


Сбъдна се мойта мечта за часовник.
Нямам аз вече такава мечта.
Други мечти, по-красиви и нови,
всеки ден с песни разбуждат света.


С нашите бели коси-жалони
отмерва времето своя бърз ход.
Всичко е хубаво - радост и болка!
Много си хубав, вълшебен живот!

Александър Геров