Александър Геров


МИСЛИ

И мисълта ми се страхува
да се превърне в думи.
Р. Р а л и н

Нас мисълта ни отделя
от животинския и тревен свят.
Не се страхувай никога от нея,
каквато и да е, отдето да е тя.


А наште мисли винаги са чисти.
Те служат за опора на света.
От тях нанизва времето мъниста
за огърлицата на вечността.


 
 
  Александър Геров