Александър Геров


УДАР

И кат воин в тъмница,
да не можеш, пленен,
да извърнеш десница
в гняв безумно свещен.
Д. Д е б е л я н о в

Срещу кого десница ще извърнеш?
Ще я извърнеш срещу себе си.
Защото няма никой друг подготвен
да понесе такъв страхотен удар.


 
 
  Александър Геров