Александър Геров


ЦАР

Ты царь: живи один.
А. С. П у ш к и н

Как можеш ти да бъдеш цар,
духът ти да се извиси,
ако
парчето хляб като кошмар
над твоята глава виси.


1956 г.

Александър Геров