Александър Геров


ГОЛЯМАТА ТИШИНА

От дълбокия Космос,
гдето вей хладина,
като шепот си носи
голямата тишина.


И звучи този шепот
през нощта, през деня.
Ти се вслушваш нелепо
в голямата тишина.


Нашта земя - прашинка -
жадна и в светлина,
все не иска да свиква
с голямата тишина.


Чуй, сърцето ти бие!
Усмихни се в съня!
Скоро ще те покрие
голямата тишина.


15.V.1957


 

Александър Геров