Александър Геров


НАГРАДА

Дълги години вече
аз съзерцавам смъртта...
В това се крие, човече,
смисъл и красота.


Аз чрез смъртта измервам
колко струва тръпка на нерва,
живота, мисълта.


И затова за награда
ще свърши моят живот,
както листото пада
от есенното дърво.


 
 
 
 

Александър Геров