Александър Геров


ХОРА НА ИЗКУСТВОТО

Ние, хората на изкуството,
сме нещастни роби.


Ако не ти дойде публика на рецитала,
ще умреш от глад,
защото не знаеш нито да сееш,
нито да жънеш.


Ако не разсмиваш публиката в цирка,
ще те уволнят
и пак ще останеш гладен.


Същото се отнася за певците,
за артистите,
за кинематографистите
и за сатириците.


Една-едничка мисъл ни утешава:
че сме роби на народа.


 
 

Александър Геров