Александър Геров


ПОГЛЕД ОТ СЛЪНЦЕТО

Когато гледам хората от височината на
                                                слънцето,
те ми приличат на обикновени насекоми.


Те си строят жилища,
но и мравките ги строят.


Те пътуват със самолети,
но пеперудите пътуват с крилете си.


Те отглеждат децата си в ясли,
но мухите ги отглеждат върху листата.


Само космонавтите се издигат по-високо
                                                 от орлите,
и това още не е всичко.


Трябва да овладеем свободата,
трябва да овладеем красотата
и да си служим с тях.


 
 
 
 

Александър Геров