Александър Геров


ПОЗНАНИЕ

Ние не познаваме себе си
и се боим от себе си.


Ние не познаваме своите чувства,
своите страсти,
своите сили.


Едни въплатяват чувствата си в поезия.
Други въплътяват страстите си в разврат.
Трети въплътяват силите си в някаква кариера.


Но каква е стойноста на всичко това,
ние не знаем.


Ето колко струваме ние, хората.


 
 
 

Александър Геров