Александър Геров


РОДОВЕ

Продължението на човешкия род
по нищо не се различава
от продължението на другите родове в природата.


Разликата е само тази,
че за многодетството
ние получаваме награди.


Какво целим с това?
Отговор можеш да получиш от някой политик.


Но времето и историята си текат.
Бушува материята в Космоса.
И неведоми са още нейните закони.


 
 
 
 

Александър Геров