Александър Геров


ВИЕ, КОИТО...

Вие, които работите честно
в производството,
в земеделието,
в изкуството,
в политиката,
вие не знаете,
че това не е толкова лесно.


На вашия гръб се издигат
и живеят живота си -
печалния си живот -
угодниците, страхливците,
въжеиграчите,
еротоманите,
спекулантите,
мошениците
и блюдолизниците.
Всички тези хора
вие носите на гърба си.

Александър Геров