Гео Милев

лирична проза

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

ОКТОМВРИ

 

Гео Милев

 

 

 

Широкият булевард стрели далеч в безкрайността на предградията.
Шумният булевад умира в един миг - безлюден - унесен далеч в мъгливата безкрайност на предградията. Край двете страни на далечния булевард идат бавно идат бавно един след друг черни мъже с пушки. Напуснати трамваи и автомобили стоят уплашени посред безлюдния булевард и гледат с широки, празни очи. И бързо пред вратите на големите магазини падат с гръм тежки ролетки. От прозорците на високите етажи плахо надничат любопитните лица на сладки слугини.
Далеч из мъгливата безкрайност на широкия булевард изтича огромната вълна от черни хора - озарени от златното сияние на есенни дървета.
Някъде тракат страшни зъби картечници.
Някъде монокли и бинокли гледат надпрепускането на пъстри жокеи; горчиво любопитство: Буцефал или Адлер? Небето заплаква. Пред входа на игрището бедни жени и слепци продават кибрит, цигари, моливи и кестени. Между тях сляп мъж в посивяла войнишка дреха подлага сламена шапка с премръзналата си счупена ръка.
Някъде се чуват гърмежи.
Широкият булевард се губи в мъгливата безкрайност на предградията, които пращат своите черни хора. Есента ги позлатява.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

 

©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]