Гео Милев

поезия

Литературен клуб | българска литература | страницата на автора

 

СРЕД ТЕЗИ СИВИ ОТЧАЯНИЯ...

 

Гео Милев

 

 

 

САНТИМЕНТАЛНОСТ

 

 

Сред тези сиви отчаяния
които кърмят мойта плът
с горчиви горестни познания
и с болни знаци на ласкание
примамват бедния ми път
далеч към лабиринтни здания,
които стягат и душат
душата в каменни мълчания -

 

аз бих останал горд и твърд
към всяка смърт
            - без състрадание!
и бих потърсил упование
в убийствения водовърт
на черни дяволски гадания
или
      - останал без желания -
изпаднал бих за лишен път
в безплодни блудни разкаяния
затуй:
че вижда ме светът -
че пия ведрите сияния
на щедрата небесна твърд -
затуй:
   че блазни ме гласът
на новолунните мечтания -

 

ако да нямах в своя път
на несъзнателни изгнания
едно последно обаяние:
Часът на Твойта Златна Плът.

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 


 
 

©1998-2021 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]