Пенчо Славейков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! Най-старото и най-слънчево електронно списание за литература в България!

 

 

Публикация в кн. „Епика“, Пенчо Славейков, съст. Стоянка Михайлова, Камен Михайлов, Изд. „Фигура“, С., 2001 г.
©1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]