Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

МЛАДОСТ

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Мрачна младост в мрачни дни,
  в дни на Марсовата слава,
  в дни на страшни кръвнини,
  дни на лудешка забрава.

   

  Жалка младост в жалкий свет,
  свет, потънал в кръв до гуша,
  свет, де песента навред
  днеска се на топа слуша.

   

  Свет безумен, де смъртта
  трон от кости си съгради,
  свет безумен, що труда
  собствен даже не пощади.

   

  Мрачна младост в славни дни
  в царството на Сатаната,
  жалки, черни младини
  в урагана на войната.

   

   

  1916

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2021 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]