Христо Смирненски

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

ПРЕЗ БУРЯТА

 

Христо Смирненски

 

 

   

  Аз ще дочакам празника на мойте братя
  и размаха на техните крила,
  когато върху хиляди чела
  ще начертае смъртен знак съдбата
  и бурята със гръм ще призове
  възбунените свои синове.

   

  През суматохата на тежки горести и грижи,
  през грохота всевечен на труда
  ще заблести предутринна зезда
  и от прихлупените тъмни хижи
  безименни борци ще полетят
  по стръмния и свят Спартаков път.

   

  И аз ще видя непознати и велики
  довчерашните стенещи тълпи,
  пред чийто двери вечна мъка бди
  и вечно дебнат нужди бледолики,
  а в тъмните потрошени стъкла
  Смъртта потропва с ледени крила.

   

  Ще вида пристъпа величествен на роба,
  ще чуя гневен гръм да потресе
  заспалите стъгди и понесе
  надлъж и шир червената прокоба
  на угнетения човешки род,
  разбил вековний си хомот.

   

  И, мълчалив и блед сред бедните си братя,
  ще понеса аз черния си кръст
  и нека на гърди ми кървав пръст
  да отбележи сетний ден в борбата
  и Каин да разбий с картечен гръм
  челото ми и земния ми сън.

   

  А ти, другарко скъпа - сетна ми утеха,
  възторжена и смела отмини
  към слънцето на пролетните дни.
  Аз ще целуна твойта светла дреха
  и утрото на празника ни пръв
  с корални капчици димяща кръв.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Избрани творби“, Христо Смирненски, том 1, Изд. „Български писател“, С., 1968 г.
©1998-2022 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]