Иван Вазов

„Кардашев на лов“

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

XXXV. THE GREAT ATTRACTION

 

 

        Свърши се това проклето разискване! - каза с облекчение Матилда, когато ръцете се дигнаха и болшинството се произнесе за приемане законопроекта.
        - Какво иде сега? - попита чипичката.
        В тоя миг едно радостно шушукане профърча по предната линия.
        - Изборите! - зачуха се извиквания.
        - Проверката на изборите!
        Сега всички погледи се устремиха жадно на ораторската трибуна. Всеобщо оживление и любопитство наелектризира галерията.
        - Защо е това движение по повод на проверката на изборите? - попита Кардашев Тачева.
        - А, вие не знаете? - обади се Тачев. - Изборите занимават от две недели камарата и вълнуват цялата столица. Вчерашното заседание се продължи осем часа все по същия избор. Говориха осемнайсет оратори. Но вие четете вестниците!
        - Не ги чета... От няколко време съм се отчаял да различа в тях истината от лъжата...
        - От хората учите новини? Пак печелите, поне псувните не четете... А аз - вече ми е краста: чета всичките вестници... Цяло нещастие. Защото това са истински фабрики за кал!... Вчера страшна врява имa. И днес навярно ще имаме сцени. По въпроса за изборните проверки болшинството и меншенството са се хванали за косите; тия проверки са бойното поле, на което партиите си дават най-яростните битки и ожесточението достига до пароксизъм. По причина на тия проверки отложени са въпроси сто пъти по-важни, безотлагателни и от жизнен интерес за страната. Камарата е застрастена до висша степен. И днес не ще мине без шум и крайности. С тая надежда иде и тоя свят, дето го гледате, че е изпълнил до върха трибуните, а в ложите ще се издушат. Никога отнапред такова чудо не е било. Не! Дано се премахнат тия проверки по-скоро. Те покрусиха честта на най-отбраното Народно събрание...
        - Днеска има ли някоя важна проверка? - попита Кардашев.
        - Според дневния ред иде Крушковият избор. - Ето докладчикът на проверочната комисия излезе да го докладва. Утвърждението на Крушковия избор е сигурно, защото контестация не е подавана срещу него до днес. Щом не се оспорва правилността на един избор, естествено, той се утвърдява от Събранието, макар да бъде най-незаконен, както е Крушковият?
        - В какво се състои незаконността му?
        - В годините на избрания. По конституцията, както знаете, само който е завършил трийсетгодишна възраст, може да бъде народен представител. Крушков няма и двайсет и шест години: аз го знам, че е връстник с брата ми Станимира, а Станимир чак на свети Андрей навършва двайсет и шестата си година, сиреч подир един месец... Та той и по лицето се познава.
        - Кой е?
        - Вижте го!
        И Тачев посочи долу, седнал между една група от четворица депутати, един червендалест момък, със сключени вежди, с черни, едвам поличали мустачета.
        - Да, съмнение няма: Крушков по никой начин не може да има сега трийсет години! Тоя факт вади очи - каза Кардашев, като изглеждаше депутата.
        - Мене ми е казвала майка му, че са връстници със Станимира.
        - Е, как е избран?
        - Той е бил избран от партията си; сам, доколкото знам, не си е давал явно кандидатурата. Той е честен, макар и честолюбив, момък. Той надали би се явил тука, да имаше контестация за годините му. Крушков е даровит и оратор. Партията му го много цени и по всеки начин ще гледа да запази такава една сила в редовете си. И нему, естествено, се иска да остане в камарата; но той е честен и сам би се оттеглил, ако избирателите му подигнеха въпрос за депутатското му непълнолетие...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Публикация в кн. „Събрани съчинения“, Иван Вазов, Том осми, Изд. „Български писател“, София, 1976 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]