Иван Вазов

проза

Литературен клуб | азбучен каталог | други произведения на Иван Вазов

 

 

НОВА ЗЕМЯ

 

Из живота на българите през

първите години след Освобождението

 

 

Иван Вазов

 

 

 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА

 

 

I. Урвата Зли пролез
II. Изкупление на една радост
III. Конникът при Амбарица
IV. Сцени в небето
V. Найден Стремски
VI. Самодива
VII. Хала
VIII. Из пущинаците
IX. Лутане
X. Заслон
 

 

 

 

ЧАСТ ВТОРА

 

 

I. Писмото на графа Марузина
II. Канцеларията
III. Екзекуторът
IV. Бал
V. Бален герой
VI. В градината
VII. Поглед назад
VIII. Светлина
IX. Пътници
X. Черноморска молитва на Дунава
XI. В гостинница "Гривица"
XII. Дочакан
XIII. Родоначалник на българските дуели
XIV. Драга
XV. У Филовича
XVI. На улицата
XVII. Пепелището на Продан
XVIII. Приятелят на Филовича
XIX. Съд
XX. Гост
XXI. Хаджи Евтим
XXII. По набрежието
XXIII. Мачухонски става страшен
XXIV. Под свое покровителство
XXV. Гощавка на княз Дондукова
XXVI. Първо окопитване
 

 

 

 

 

ЧАСТ ТРЕТА

 

 

I. Пътникът
II. Ударът
III. Самоволен заточеник
IV. Догански продължава
V. Към Ком
VI. На връх Ком
VII. Песнята
VIII. Пирамидата
IX. Докторът лекува Стремски
X. Тревогите на философа
XI. Пътница
XII. „Вземи, голубчик!“
XIII. Из улицата
XIV. Опасно изкушение
XV. Безсънна нощ
XVI. Първият избраник
XVII. Пречек при триумфалната арка
XVIII. Покрай Бързия
XIX. В планината
XX. Тракиец
XXI. Опасност
XXII. Иван Боримечката
XXIII. Гурко и Скобелев
XXIV. Сеяч на бъдещето
XXV. Селски даскал
 

 

 

 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

 

 

I. Пожарището
II. Поклонения
III. При дворската баричка
IV. При канарите
V. Нови срещи
VI. Успех
VII. Гинка продължава да е признателна
VIII. Невянка Шамурова
IX. Неприятел
X. Под кестена
XI. Нощен бяг
XII. Късно!
XIII. Експромтът на Фанка Фтичката

 

 

 

 

ЧАСТ ПЕТА

 

 

I. Автономията
II. Борис Шамуров
III. Два познайника
IV. Замфирица
V. Да живей Съединението!
VI. Кипеж на една идея
VII. Кулата
VIII. Оттатък кулата
IX. Разбит!
X. Една светска интрига
XI. Облак
XII. Гостилницата на пан Тваржицки
XIII. La Chere
XIV. Бяла нощ
XV. Луча
XVI. Сахаттепе
XVII. Самоубийството
XVIII. В сляпата улица
XIX. Пожарът
XX. Две стълби
XXI. Горски стражар
XXII. Една развалена идилия
XXIII. Гости в колибата
XXIV. Харамийска вечеринка
XXV. Кой запали?
XXVI. Поп Кън
XXVII. Прибежището
XXVIII. Небивали нощни богомолци
XXIX. Към Черешовица
XXX. Ураган

 

 

 

 

ЧАСТ ШЕСТА

 

 

I. По Женевско езеро
II. Славянският звук над езерото
III. В странство
IV. Ганчо Кирков
V. Във вагона
VI. Париж
VII. Шведец
VIII. Le comte Bradloff
IX. Същият
X. У доктор Фобела
XI. Съгражданин
XII. Нечакана развязка

 

 

 

 

ЧАСТ СЕДМА

 

 

I. Една гръмлива утрина
II. Продължение
III. Конакът
IV. Последният изход
V. Шествието
VI. Приятелите
VII. За границата
VIII. Из пътя
IX. Иван диктува
X. Вътрешен неприятел
XI. Първият ден
XII. „Марково коляно“
XIII. Патриотически разговори
XIV. Ужасът на Рангела
XV. Пътят затворен
XVI. Брод
XVII. И Филеас Фог съюзник
XVIII. Сутринта
XIX. Съединението
XX. Към север

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 26. юни 2000 г.
Публикация в кн. „Нова земя“, Иван Вазов, Изд. „Стрелец“, София, 1994 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]