Иван Вазов

„Нова земя“, Роман, Втора част

Литературен клуб | към съдържанието | други произведения на Иван Вазов

 

 

XXVI. ПЪРВО ОКОПИТВАНЕ

 

 

 

          Сутринта с най-ранния параход той изпрати чича си по Дунава.
          С другия параход - и той напусна Русе.

 

 

 

 

- - - край на втора част  - - -

 

 

 

 

 

съдържание | съдържание | следваща глава

 

Електронна публикация на 26. юни 2000 г.
Публикация в кн. „Нова земя“, Иван Вазов, Изд. „Стрелец“, София, 1994 г.
© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]