Валтер Бенямин

философия

Литературен клуб - 20 години! | азбучен каталог | философия

 

 

 

  Студии:

   

  • Към критика на насилието

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Превод от немски: Димитър Зашев (редакции: К. Коев, А. Колева)

    

    

    

   "КАЙРОС. Съчинения по философия", с., 114-144, Валтер Бенямин, © Издателска къща "КХ – Критика и Хуманизъм", С., септември 2014 г.

 

 

 

 

 

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]