Светослав Живков

история

Литературен клуб - 20 години! | философия | азбучен каталог

 

      Светослав Живков е роден на 4-ти август 1979 г. в София. Завършва VІІ СОУ "Свети Седмочисленици" в 1997 г. и история (магистър) в СУ "Св. Климент Охридски" през 2003 г. Към настоящия момент е в процес на завършване на бакалавърска степен по политология. От феврурари 2006 г. е редовен докторант в Историческия факултет, катедра "История на България" (секция "Нова българска история 1878-1944"). В сферата на интересите му се включват проблемите на партийната система в България до Първата световна война, политическата култура на българското общество, избирателните процедури и др.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]