Дарин Тенев

литературна критика

Литературен клуб | публикуване | Рубрика „Присъствия“

 

         Дарин Тенев е роден през 1978 г. в гр. София. Завършил е специалностите Българска филология и Японистика и магистратура Литературознание в СУ "Св. Климент Охридски". В момента е докторант по теория на литературата в СУ "Св. Климент Охридски". Основните му интереси са свързани с литературознанието, философията, литературата на модернизма, психоанализата, критическата теория. Публикува текстове в рубриката за чуждестранна хуманитаристика на в. "Култура". В момента е асистент по теория на литературата в СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

 

 

г1998-2017 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]