Владимир Игнатов

литературна критика, история на литературата

Литературен клуб - 20 години! | публикуване | азбучен каталог

 

         Владимир Игнатов е редовен докторант в катедра "Българска литература" към Факултета по славянски филологии на СУ "Св. Климент Охридски".

 

 

 

 

г1998-2018 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]