Стоян Меретев

литературознание

Литературен клуб - 15 години! | публикуване | азбучен каталог

 

         Стоян Меретев и завършил специалностите "Българска филология" (2007) и "Кино и литература" (2009) в ПУ "Паисий Хилендарски", а от 2011 година е докторант в Института за литература при БАН. 

 

 

 

 

г1998-2014 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]