Миглена Терзийска

критика

Литературен клуб - 20 години! | Рубрика „Присъствия“ | азбучен каталог

 

         Миглена Илиева Терзийска е родена през 1983 г. в гр. Кнежа. Завършила е специалност Българска филология и магистратура Литературознание в СУ „Св. Климент Охридски“. В момента е редовен докторант по Възрожденска литература към катедра Българска литература на СУ „Св. Климент Охридски“. Интересува се от аспектите на визуалното в театъра и драматургията на Българското възраждане.

 

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]