Мария Липискова

кратка проза

Литературен клуб - 20 години! | страницата на авторката | азбучен каталог

 

Три празни стола

 

Мария Липискова

 

 

 

        Три празни стола.
        На един от тях стои винаги жена. Дрехата й е безцветна и много дълга като меланхолия. Ръкавите й са широки. Ръцете прегръщат тялото. Гърбом. На другите два стола обикновено стоят непознати. Лактите им са изтъркани, ръцете им са изтъркани, гласовете им са също изтъркани. Неразличими. Само стъпалата им са едипови и груби, оголени. Немите, едносричните думи са ясни. Тя е оставила двата куфара със сънища, при които да сложи непознатите.

 

        Тежките куфари със сънища стоят до нея. Не ги доближавайте. Не ги отваряйте.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2013 г.

г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]