Кристина Япова

музикология

Литературен клуб | публикуване | музикология

 

 

      Кристина Япова е музиколог, старши научен сътрудник в Института по изкуствознание - БАН, доктор на изкуствознанието. Изследванията й са в областта на историята и теорията на музиката. Автор е на книгите „Добри Христов и идеята за личността и общността“ (1999), „Архивът на Добри Христов. Каталог“ (2002), „Църковност и музикално мислене“ (2006) и „Музиката на горните сърца“ (2007).

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]