Нева Кръстева

музикология

Литературен клуб | публикуване | музикология

 

 

         Проф. Нева Кръстева (1946) е композитор, музикален теоретик, изпълнител, педагог.
         Завършва Московската държавна консерватория с музикознание при проф. Ю. Холопов и орган при проф. Л. Ройзман. Специализира орган в Прага и Цюрих при проф. И. Рейнберг.
         От 1973 е преподавател в Българската държавна консерватория (днес Национална музикална академия „Проф. Панчо Владигеров“). Организира първия клас по орган в България. Професор по контрапункт и фуга (от 1994). През 1978 посещава майсторски клас по композиция в Полша, във Вила Лютославски, където представя своите „Хетерофонни миниатюри за орган“ (1974). Член е на Баховото общество в Лайпциг. От 1974 има активна концертна дейност като органист в България, Европа и някои азиатски страни. Два пъти е изпълнявала интеграл на Баховите органни произведения в София. Има записи на грамофонна плоча за Българското национално радио и Българската национална телевизия.
         Автор е на: вокално-инструментални произведения с орган; творби за орган; камерна вокално-инструментална музика; хорова музика и др. Пише музикално-теоретични изследвания и студии, по-голямата част от които събрани в „Музикално-теоретични изследвания“ в три тома (2002-2003).

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]