Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | нова българска поезия

 

***

 

Живка Балтаджиева

 

 

Започна да захладява,

 

лятото вече се свърши,
дърветата днес изглеждат по-живи отколкото вчера,
но колко ли ще им трае.
Гледам през прозореца, виждам как светлината се сменя,
как беззвучни листата извират.

 

Да не виждаш друго освен как въздухът диша.

 

Дали не е прекалено малко? Или е свръх много?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]