Живка Балтаджиева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | нова българска поезия

 

КАФКА

 

Живка Балтаджиева

 

 

Чешката столица се утвърждава
като туристическа дестинация
за края на седмицата.

 

Свети Вит, Мала Страна, Хосефов,
Карловият мост, Незвал, Франц Кафка,
Старата Нова синагога
под праха на глинения човек Голем…

 

XV век, равинът Лоев
постави под езика на родната пръст
Схемата. Чипът. Къс пергамент
с непроизносимото име-табу,
дигитализатор.

 

Сега ми говори компютърът.

 

Животът се утвърждава
като дестинация
за края
на

 

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 14. януари 2010 г.
Публикация в кн. „Никога. Други стихове“, Живка Балтаджиева, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2010 г.
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]