Катя Белчева

поезия

Литературен клуб | страницата на авторката | нова българска поезия

 

* * *

 

Катя Белчева

 

 

Преведи ме на много езици.
Разкажи ме от самото начало.
Започни от първа глава,
там откъдето съм
толкова бяла,
почти невидима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 01. ноември 2008 г.
г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]