Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

***

 

Марин Бодаков

 

 

все още не познавам много части
от тялото си
все още зная твърде малко
за натрия и калция
дори да имам смелост да напусна
аз няма да изляза от вселената
не вярвам и да поумнея
а зная ти ще ми разкажеш
хубаво ми е

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]