Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

присвиване

 

Марин Бодаков

 

 

допрян в кората на далечен бряст -
смущават ме неспирно празненствата,
все някакъв градински идиот -
в грапавини от светлини
и мъка
почти изпаднал

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]