Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

прозорец

 

Марин Бодаков

 

 

невидимата хрътка,
която аз съм водел на връвчица
невидима
милувките на младата муцуна
и свежестта й след години дързост
развеселяват

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]