Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

грижи

 

Марин Бодаков

 

 

как се разлиства въздухът по бронхите

 

какви сълзящи тайни
от луковицата на своя сън узнаваш

 

кои храни не ти понасят

 

мисля си

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]