Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Банкя - София

 

Марин Бодаков

 

 

водата бавно връхлетява кедрите
поднася нежните железници
към светлината

 

червеният вагон с тъга оставя
един прозрачен стол наместо сянка
не отминава

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]