Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

пощенска марка

 

Марин Бодаков

 

 

тъгата бавно окислява
и побелява знамето на слабините ми
прекрасни

 

и с тялото не знам какво да правя
на тази възраст

 

ще се помоля да го вземат на излизане
роднините

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]