Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

известна предпазливост

 

Марин Бодаков

 

 

1.
въобразяваш злия плод на язвите
отдалечава лакомата сладост
от всичко ясно

 

спокойствието сваля лунна марля

 

 

2.
харесва ми да тичам с теб, помага

 

и с половин уста да мислим за телата си

 

да се натряскам с тишина и дишане

 

 

3.
над Арбанаси
висне кръгла сянка
и златният й въздух се разтваря
в масла целебни и негласи песни
обичам те

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]