Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

***

 

Марин Бодаков

 

 

пак слиза носталгичният пелтек
далече
       в небесата на паланките

 

в дланта пристъпват щедро нови линии
тревогата им като сън замайва
така небрежно кой го е целунал
препъва се

 

со силата на обладаващ юноша
той слиза бавно подръка безделничи
набъбва под покоя на планетите
поспира тръгва

 

                     всичко се понася

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
г1998-2018 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]