Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

***

 

Марин Бодаков

 

 

по-малко тяло ти ми дай любими
и сън за клепките
и слабост в коленете
обръща се стомахът ми обръща се
с хармоничка ще ме приспива майка ми
по-малко тяло ти ми дай
родителите
кой ще бъде пръв
не искам смърт не искам да съм възрастен
не ми харесваш господарю
по-малко тяло ти ми дай любими
ще се обърне топлият хамак
ще гинем

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 03. август 2007 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]