Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Година в градината

 

Марин Бодаков

 

 

Отслабва волята на стихотворението,
скърбящ монарх

 

В банята му курните преливат,
на лавиците се чифтосват гласни,
прозорците трошат хартиени дървета,
покой и похот,
похот и покой...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]