Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Хаосът на желанието

 

Марин Бодаков

 

 

Какво пренасям в твоята прегръдка,
какво контрабандирам?
Хаос, който произнася непроизносимото,
желание, което понася непоносимото;
фалшиви скъпоценности...

 

Тялото се оттегля, олеква.
Тялото тупти.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]