Марин Бодаков

поезия, публицистика

Литературен клуб | азбучен каталог | публикуване

 

 

         Марин Бодаков е роден на 28 април 1971 г. в гр. Велико Търново. Завършил е Българска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен преподавател в катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване“ на Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ „Св. Климент Охридски“. От 1997 до 2000 г. работи като редактор в сп. „Български месечник“. След това близо 18 години е литературен редактор на вестник „Култура“ (2000 - 2018), както и на вестник „К“ (2018-2019). След спирането на тези вестници води рубрика за книги в сайта „Тоест“. Дълго време води рубрика и в сайта „Баница“, в която представя млади поети.
         Марин Бодаков е автор на осем стихосбирки - „Девство“ (ИК „Кибеа“, 1994), „Бисквити“ (ИК „ЛИК“, 1998), „Обявяване на провала“ (ИК „Жанет-45“, 2002), „Ангел в зоопарка“ (ИК „Алтера“, 2008), „Наивно изкуство“ (ИК „Жанет-45“, 2011), „Северна тетрадка“ (Издателство за поезия „Да“, 2013), „Битката за теб“ (Издателство за поезия „Да“, 2016) и „Мечка страх“ (ИК „Фабер“, 2016), както и на книгите „Кой „уби“ критиката: Политики на представяне на българската литература в печатните медии през 90-те години на XX век“ (ИК „Фабер“, 2019), „Критика и искреност. Случаят Йордан Маринополски“ (ИК „Фабер“, 2019) и „Детето зад чина“ (ИК „Точица“, 2012, в съавторство със Зорница Христова). Марин Бодаков е автор и на многобройни рецензии за книги, статии, интервюта и др. в най-различни книжни и електронни издания. Редактор е на стотици поетични книги. Многократно е член на журитата на конкурси като „Иван Николов“, „Христо Фотев“, „Веселин Ханчев“, Славейковата награда и др. (https://news.litclub.bg/rezultati.htm)
         „Има поети, които стават поети, когато им се говори като на поети, когато им се говори за тяхната поезия, когато и те се наричат поети. Но има и други, които не говорят, не се наричат и на тях не е подходящо да се говори. Те дори смятат поезията си за „чернова на оставка от поезията“, както гласи заключителната строфа на стихотворението на Марин Бодаков „Обявяване на провала“ - пише за него литературоведът Боян Манчев в предговора към книгата „Обявяване на провала“.
         Марин Бодаков е носител на наградите „Иван Николов“ (заедно с Румен Леонидов) и на за кратко просъществувалата „Рицар на книгата“. През 2021 г. посмъртно е обявен за почетен гражданин на гр. София, а през 2022 г. посмъртно му е връчена голямата награда „Христо Г. Данов“.
         Умира на 08 септември 2021 г. в гр. София. На погребението му на 11 септември се стичат хиляди хора. (Източник: https://dictionary.litclub.bg)

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]