Марин Бодаков

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

Извинявай

 

Марин Бодаков

 

 

богата и неясна красота:
гласът ми се сношава с лъвове,
тропическите сечища в сърцето
обрастват с гняв,
гняв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. септември 2004 г.
©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]